ŠILES, Podjetje za nabavo, predelavo in trgovino z lesom in lesnimi izdelki, d.o.o. je sredstva za izvajanje operacije »Nakup tehnološke opreme« pridobilo preko javnega razpisa »Spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na manj razvitih območjih 2022 – P4I«.

Predmet projekta je vzpostavitev nove tehnološke linije, ki vključuje nakup stiskalnice, robnega lepilnega stroja, lakirnico, kontaktne brusilke in krtačnega stroja.

Nova tehnološka oprema bo omogočala hitrejšo izdelavo, večjo produktivnost in nižje proizvodne stroške, s čimer bo podjetje bolj konkurenčno na trgu.

Z izvedeno investicijo bo podjetje tako na ravni opreme kot na ravni izdelkov doseglo bistvena izboljšanja in zmanjšanja negativnih vplivov na okolje.

Javni razpis financira EU v okviru Instrumenta za okrevanje “Next generation” (Sklad za okrevanje in odpornost, http://www.noo.gov.si).

Cilj projekta je zagotoviti širitev nabora prodajnih izdelkov, pri čemer se z ustreznimi rešitvami v proizvodnji zagotovi dvig ekoloških standardov, dodane vrednosti in prodajnih načrtov, ki jih zasleduje podjetje.

Namen projekta je, da se z investicijo v strojni park v proizvodnji zagotovi ustrezna priprava in tehnološke rešitve za izdelavo novih izdelkov. S pomočjo novih tehnologi se uvede več sistemskih rešitev, s čimer se izboljša kakovost in pretočni čas proizvodnje ter skrajša čas izvedbe projektov, pri čemer pa se izboljšajo in izpolnijo tudi ekološke norme oziroma druge okoljevarstvene zahteve.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Sklada za okrevanje in odpornost

Vrednost projekta: 189.100,46 EUR

Višina financiranja: do 185.000,00 EUR