Zaštita privatnosti

Kada pristupite našoj web stranici, vaš preglednik prenosi neke podatke na naš web poslužitelj. Razlozi za ovaj prijenos su tehničke prirode, no istodobno je potrebno da možete pristupiti željenim podacima. U svrhu osiguranja sigurnosti našeg informacijskog sustava, u blogu automatski prikupljamo podatke o vašoj IP adresi, datumu i vremenu pristupa, razlici u vremenskoj zoni u odnosu na Greenwich Mean Time (GMT), sadržaju zahtjeva ( određenu stranicu), status pristupa ili. HTTP statusni kôd, količina preuzetih podataka, web stranica koja traži pristup, te o vašem pregledniku (verzija operacijskog sustava softvera preglednika, jezične postavke). Ne možete koristiti našu web stranicu ako nam ne date barem svoju IP adresu koju ćemo zabilježiti na blogu.
Prikupljat ćemo ove podatke kako bismo osigurali sigurnost mreže i informacija kako bismo spriječili slučajne događaje ili nezakonite ili zlonamjerne radnje. Obrada je stoga potrebna za naše legitimne interese i temelji se na točki f članka 6. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR).
Osobne podatke bloga obrađivat ćemo najviše 6 mjeseci, nakon čega ćemo izbrisati podatke ako nemamo drugi legitiman razlog za daljnju obradu.

Kontakt podatci

Voditelj obrade osobnih podataka je: Šiles d.o.o., Tomačevica 22, 6223 Komen, Slovenija, tel.: +386 5 708 00 00, e-mail: info@siles.si. Prikupljene osobne podatke obrađivat će naši zaposlenici i obrađivači koji obavljaju poslove vezane za osiguravanje rada web stranice.

Pravo pristupa podacima

Imate pravo provjeriti prikupljamo li osobne podatke o vama, a u ovom slučaju imate i pravo pristupa tim podacima.

Ako kao pojedinac želite da provjerimo prikupljamo li osobne podatke o vama, to možete zatražiti pismeno putem e -pošte ili pismeno poštom.

Pravo na brisanje ("pravo na zaborav")

Imate pravo na brisanje naših osobnih podataka o vama bez nepotrebnog odgađanja, a mi kao voditelj imamo obvezu izbrisati vaše osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja u sljedećim slučajevima:

Brisanje se neće dogoditi ako je potrebna obrada osobnih podataka:

 • prigovarate obradi (vidi pravo na prigovor),
 • nezakonito smo obradili osobne podatke,
 • moramo izbrisati osobne podatke kako bismo zadovoljili zahtjeve propisa.
 • pridržavati se zakonske obveze obrade prema propisima,
 • za ovrhu, provedbu ili obranu pravnih zahtjeva.

 

Ako kao pojedinac želite da izbrišemo vaše osobne podatke, to možete zatražiti pismeno putem e-pošte ili pismeno poštom. Pravo na brisanje možete ostvariti samo u gore navedenim ograničenim slučajevima.

Pravo na popravak

Imate pravo ishoditi da ispravimo netočne osobne podatke o vama bez nepotrebnog odgađanja.
Ovisno o svrhama obrade, imate pravo nadopuniti nepotpune osobne podatke, uključujući podnošenje dodatne izjave.

Ako kao pojedinac želite da ispravimo vaše osobne podatke, to možete zatražiti pismeno putem e-pošte ili pismeno poštom.

Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo ograničiti obradu vaših osobnih podataka u slučaju:
Ako zatražite ograničenje iz gore navedenih razloga, tada možemo pohraniti samo vaše osobne podatke, a možemo izvršiti i sve druge vrste obrade:

 • ako osporavate točnost podataka, na period koji nam omogućuje provjeru točnosti osobnih podataka,
 • obrada je nezakonita, a vi se protivite brisanju osobnih podataka i umjesto toga tražite ograničenje njihove uporabe,
 • više nam nisu potrebni vaši osobni podaci za potrebe obrade, već su vam potrebni sami da biste ustvrdili, proveli ili obranili pravne zahtjeve,
 • podnijeli ste prigovor na obradu dok se ne utvrdi da naši legitimni razlozi nadmašuju vaše razloge.
 • uz vaš pristanak,
 • tvrditi, provoditi ili braniti pravne zahtjeve,
 • radi zaštite prava druge fizičke ili pravne osobe, ili
 • zbog prevladavajućeg javnog interesa Unije ili države članice.

Moramo vas obavijestiti o otkazivanju ograničenja prije otkazivanja (tj. Ukidanja) ograničenja u obradi osobnih podataka.

Ako smo odbili vaš zahtjev za brisanjem podataka ili samo želite ograničiti obradu vaših osobnih podataka, možete zatražiti da ograničimo obradu vaših osobnih podataka putem e-pošte ili pisanim putem poštom. Svoje pravo na ograničenje možete ostvariti samo u gore navedenim ograničenim slučajevima.

Pravo na prenosivost

Možete preuzeti podatke koje ste nam dali i koje smo prikupili u vašem korištenju usluge. Podatke u prijenosnom obliku možete zatražiti osobno u našem sjedištu.

Pravo žalbe nadzornom tijelu

Ne dovodeći u pitanje bilo koji drugi administrativni ili pravni lijek, imate pravo podnijeti žalbu nadzornom tijelu, posebno u državi članici u kojoj imate uobičajeno boravište, gdje radite ili u kojoj se navodno dogodilo kršenje. Obrada osobnih podataka koji se odnose na vas krši Opću uredbu o zaštiti podataka.
Nadzorno tijelo kojem je podnesena žalba obavijestit će vas o statusu predmeta i odluci o žalbi, uključujući mogućnost pravnog lijeka prema članku 78. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Kao nositelj podataka, imate pravo podnijeti žalbu:

Republika Slovenija, Povjerenica za informacije, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, e-mail: gp.ip@ip-rs.si

Povjerenik za informacije obavijestit će vas u skladu s propisima o statusu predmeta i njegovoj odluci o žalbi

Obrađivači osobnih podataka

Usluge poslužitelja Internet stranice pruža naš voditelj.

Prijenos osobnih podataka

Osobne podatke nećemo prosljeđivati trećim stranama ili trećim zemljama, osim u slučajevima predviđenim zakonom, što se posebno odnosi na slučajeve kada bi podatke zatražile ovlaštene osobe ili tijela.